Tuesday, March 8, 2011

ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರ ಮುಖಪುಟಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ - ಸುದ್ಧಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರಸಚಿವರಾಗಿ, ದೇವೇಗೌಡ 'ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ' ಆಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ!!

No comments: